Home
Communication Division

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Stortingsvalget: UiBs valgeksperter

Velgeratferd, partipolitikk og valgkamp i sosiale medier er blant temaene som UiBs forskere kan uttale seg om.

Main content

Terje Knutsen, førsteamanuensis ved Institutt for sammenliknende politikk
Tema: Valgobservasjon og valgatferd
Tlf. 911 73 442, e-post Terje.Knutsen@isp.uib.no

Sveinung Arnesen, forsker II ved Institutt for sammenliknende politikk
Tema: Meningsmålinger, valgforskning og atferd rundt stemmegivning
Tlf. 995 32 496, e-post Sveinung.Arnesen@uni.no

Per Selle, professor ved Institutt for sammenliknende politikk
Tema: Partienes organisasjonsapparat og EU
Tlf. 480 96 676, e-post Per.Selle@rokkan.uib.no

Elisabeth Ivarsflaten, førsteamanuensis ved Institutt for sammenliknende politikk
Tema: Opinion, velgeratferd, partikonkurranse og valgkampdynamikk
Tlf. 456 71 663, e-post Elisabeth.Ivarsflaten@isp.uib.no

Frank Aarebrot, professor ved Institutt for sammenliknende politikk
Tema: Meningsmålinger, partipolitikk, politisk adferd, politiske tendenser og beslutninger
Tlf. 970 68 396, e-post Frank.Aarebrot@isp.uib.no

Julie Ane Ødegård, stipendiat ved Institutt for sammenliknende politikk
Tema: Valg, stemmegiving, spesielt blant unge
Tlf. 922 67 974, e-post Julie.Ane.Odegaard@isp.uib.no

Kjetil Børhaug, professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tema: Politisk sosialisering av barn og unge
Tlf. 55 58 31 79/ 920 93 414, e-post: Kjetil.Borhaug@aorg.uib.no

Jens Kjeldsen, professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap
Tema: Politisk retorikk, talekunst, debatt, reklame og visuell kommunikasjon
Mobil: 934 49 556, e-post Jens.Kjeldsen@infomedia.uib.no

Martin Eide, professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap
Tema: Politisk kommunikasjon, valgkamp og medienes rolle
Tlf. 951 03 838, e-post Martin.Eide@infomedia.uib.no

Eirik Vatnøy, stipendiat ved Institutt for informasjons- og medievitenskap
Tema: Politisk retorikk, sosiale medier og valgkamp
Tlf. 414 07 964, e-post Eirik.Vatnoy@infomedia.uib.no

Jill Walker Rettberg, professor i digital kultur ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Tema: Sosiale/brukerstyrte medier, blogger, memes og twittervitser, politiske diskusjoner osv.
Tlf. 416 38 670, e-post Jill.Walker.Rettberg@lle.uib.no

Hallvard Moe, professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap
Tema: Politikk og valgkamp i sosiale medier
Tlf. 55 58 91 13 / 950 31 711, e-post Hallvard.Moe@infomedia.uib.no


Se flere forskere i Institutt for sammenliknende politikks kompetansekatalog