Home
Communication Division

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Grunnlovs-eksperter for media

Universitetet i Bergen og Uni Rokkansenteret har eksperter innen flere fagområder som er aktuelle i forbindelse med grunnlovsjubileet.

Main content

17. mai 2014 er det 200 år siden Grunnloven ble vedtatt av riksforsamlingen på Eidsvoll. Jubileet skal feire Grunnloven som Norges viktigste politiske dokument: Frigjørende, samlende og retningsgivende for Norge som nasjon og folkestyre.

Universitetet i Bergen og Uni Rokkansenteret har eksperter innen jus, historie og samfunnsvitenskap som media kan kontakte. 

Jus

Eirik Holmøyvik, førsteamanuensis, Det juridiske fakultet

Tema: Grunnloven historisk og i dag. Svarer på spørsmål om Grunnloven og 1814, for eksempel idégrunnlaget for 1814-grunnloven, maktfordelingen, Riksforsamlingen på Eidsvoll, statsretten før 1814. Svarer også på spørsmål om grunnloven i dag, for eksempel Grunnloven og EU/EØS, Grunnloven og utenrikspolitikk, grunnlovstolking, grunnlovsendring, parlamentarismen, domstolsprøving av lover mot Grunnloven og grunnlovsspråket. Redaktør for boken «Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014». Forfatter av boken «Maktfordeling og 1814».
Kontakt: Tlf. 55 58 95 34, Mobil: 916 80 276, epost: Eirik.Holmoyvik@jur.uib.no


Bjørnar Borvik, førsteamanuensis, Det juridiske fakultet

Tema: Ytringsfrihet, personvern og grunnlovsfesting av menneskerettighetene
Kontakt: Tlf. 55 58 98 80, Mobil: 402 80 030, epost: Bjornar.Borvik@jur.uib.no


Anneken Kari Sperr, førsteamanuensis, Det juridiske fakultet - I utlandet til mai 2014

Tema: Den norske Grunnloven i et komparativt perspektiv, ulike nasjonale utforminger av maktfordeling mellom statsmaktene, rettssikkerhet, forvaltningsrett
Kontakt: Tlf. 55 58 95 87, Mobil: 976 97 919, Epost: Anneken.Sperr@jur.uib.no


Jørn Øyrehagen Sunde, Professor, Det juridiske fakultet

Tema: Det idémessige grunnlaget for Grunnlova, tilhøvet mellom statsmaktene, med særleg vekt på domstolane si konstitusjonelle stilling og rolle.
Kontakt: Tlf. 55 58 97 54, Epost: Jorn.Sunde@jur.uib.no


Karl Harald Søvig, professor, Det juridiske fakultet

Tema: Forholdet mellom statsmaktene, vern av velferdsrettigheter, statsrett og forvaltningsrett
Kontakt: Tlf. 55 58 95 33, Mobil: 906 36 856, Karl.Sovig@uni.no 

Henriette Sinding Aasen, professor, Det juridiske fakultet

Tema: Grunnloven og velferdsstaten. Har Grunnloven bidratt til dagens velferdsstat? Grunnloven § 110 om rett og plikt til arbeid. Spørsmålet om Grunnloven bør få et bedre vern om sosiale rettigheter.
Kontakt: Tlf. 55 58 95 85, Mobil: 924 50 607, Epost:Henriette.Aasen@jur.uib.no


Jørgen Aall, professor, Det juridiske fakultet

Tema: Grunnlovsfesting og menneskerettsvernet; folkerett og internasjonale menneskerettigheter.
Kontakt: Tlf. 55 58 95 69, Epost: Aall@jur.uib.no

 

Historie

Ståle Dyrvik, professor, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Tema: Norsk historie 1536 – 1814, historisk demografi og lokalhistorie.
Kontakt: Tlf. 55 58 23 21, Mobil: 415 66 207, epost: Dyrvik@ahkr.uib.no


Runar Jordåen, forsker ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Tema: Norsk historie, og kan svare på spørsmål om rollen til Wilhelm Frimann Koren Christie som 1814-aktør.
Kontakt: Tlf. 55 58 84 54, Mobil: 900 68 573, epost:Runar.Jordaen@ahkr.uib.no


Frode Ulvund, førsteamanuensis, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Tema: Moderne historie (1800-1950) med fokus på historisk informatikk, kriminalitetshistorie og bruken av disiplinering og sosial kontroll. Ekspert på håndheving av "jødeparagrafen" 1814-1851.
Kontakt: Tlf. 55 58 32 07, Epost: Frode.Ulvund@ahkr.uib.no


Camilla Brautaset, førsteamanuensis, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Tema: Økonomisk historie generelt og den økonomiske krisen rundt 1814,
Kontakt: Tlf. 55 58 23 06, Epost: Camilla.Brautaset@ahkr.uib.no


Anne Hilde Nagel, professor, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Tema: Demokrati og menneskerettigheter og politisk-administrativ historie i tidlig moderne tid.
Kontakt: tlf. 55 58 23 13, Epost: Anne-Hilde.Nagel@ahkr.uib.no

Samfunn

Nanna Kildal, Forsker, Uni  Rokkansenteret

Tema: Grunnloven og velferdsstaten. Medborgerskap og samfunnskontrakt. Forholdet mellom borgerlige rettigheter og plikter. Grunnloven § 110 om rett og plikt til arbeid
Kontakt: Tlf. 55 58 97 47, mobil: 414 18 950, Epost: nanna.kildal@uni.no


Jill Loga, Forsker, Uni Rokkansenteret

Tema: Grunnlovens § 2, konfesjon, religion, verdigrunnlag, velferdsstat, de fremmede, innvandring.
Kontakt: Tlf. 55 58 38 67, Mobil: 959 68 515, epost: jill.loga@uni.no

 

Mer om grunnlovsjubileet ved Universitetet i Bergen