Home
Communication Division

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet fra På Høyden

– Forskningsmateriale for hundre år

Atlanterhavets dyp har blitt fravristet mange av sine hemmeligheter. Og resultatene havner på Bergen Museum.

Main content

5000 meter ned i havet må alt som lever tilpasse seg en ekstrem hverdag. For å overleve i dypet, må dyr finne og klare å utnytte alle slags ressurser. Det store spennet i ulike arter viser hvor mange måter det er å tilpasse seg på.

Der noen lever på det som måtte synke ned av mat fra de mer solrike nivåene over, gjør andre bruk av bakterier som bryter ned olje, sulfur og metan. Andre igjen lever godt på sunkne hvalskjeletter og andre oppfinnsomme matkilder.

MAR-ECO-prosjektet blir ledet av Bergen Museum/UiB og Havforskningsinstituttet, og er den del av det internasjonale Census of Marine Life, som har kartlagt livet i det dype havet i ti år når prosjektet avsluttes i oktober neste år.

På hjemmesidene kan du se flere bilder fra dypet. 

Alt materialet fra MAR-ECO havner hos Bergen Museum.

High-tech i dypet

– Den forrige ekspedisjonen av denne størrelsen var i 1910, og har vært materiale for forskning siden. Dette nye materialet vil vare i minst hundre år til, sier informasjonskoordinator Jo Høyer ved Bergen Museum.

Han legger til at museet nå har en av verdens største samlinger av dyphavsblekksprut.

MAR-ECO undersøker økosystemet langs den midtatlantiske ryggen. Det betyr at materialet som kommer inn til Bergen Museum både er rikt og mangslungent. Det dreier seg om fisk, blekksprut, plankton og hval.

En National Geographic-video om prosjektet kan du se her.

– Tokt som dette er en stor teknologisk utfordring, det er virkelig high-tech i dypet, forteller Høyer.

For å ta bilder av undervannsverdenen har det vært brukt både dypvannskamera og sonarer.

2000 forskere

Census of Marine Life omfatter fem ulike dyvannsprosjekt, og til sammen vil disse ha gjennomført 210 ekspedisjoner i løpet av de ti årene programmet har pågått. Mer enn 2000 forskere har deltatt, fordelt på 80 land.

Til nå har det blitt funnet over 17.500 arter som lever i totalt mørke i de store dypene i havet. Resultatene blir fremdeles analysert, og skal presenteres i London den 4. oktober 2010.

Bergen Museum har også denne måneden gitt ut boken Life in the Mid Atlantic, basert på materialet fra MAR-ECO-prosjektet.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.