Home
Communication Division

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet fra På Høyden

UiB raskest på doktorgrader

Stipendiatene ved Universitetet i Bergen fullfører raskest i landet.

Main content

UiB har raskest gjennomstrømming av stipendiater i landet. Mens 53 prosent av UiB-kandidatene som startet i 1999 gjennomførte doktorgraden på normert tid (4 år), var det bare 36 prosent av UiO-stipendiatene som gjorde det samme. Tallene baserer seg på en rapport utført av Nifu Step.

Rapporten viser også UiB har flere stipendiater som i det hele tatt gjennomfører doktorgraden, i følge Forskerforum.

I følge rapporten fra Nifu Step skyldes ikke dette at humaniora og samfunnsvitenskap, som har lavest gjennomstrømning, er sterkere representert ved UIO. Tvert imot hadde UiBs kull fra 1999 en større prosentandel av HF- stipendiater og en tilsvarende andel SV-stipendiater i forhold til UiO.

Prorektor Berit Rokne mener de gode resultatene skyldes at UiB har hatt et særlig fokus på gjennomføring og kvalitet i doktorgradutdanningen ved UiB.

– Vi har blant annet laget Handligsplan for forkserutdanning som har fokus på kvalitet og gjennomføring, forteller Rokne.

– I handlingsplanen er vi særlig opptatt av å koble stipendiatene opp til aktive forskningsmiljø, forskningsgrupper og forskerskoler, sier Rokne.

For å forbedre gjennomstrømningen ytterligere, har UiB i handlingsplanen fra 2008 vedtatt den såkalte midtveisevalueringen.  Midtveis i stipendperioden skal stipendiatenes progresjon og kvalitet evalueres.

– Vi skal bruke 2010 til å se hvordan midtveisevalueringen skal gjennomføres. Det er nødvendig å tilpasse ordningen med midtvegsevaluering til de ulike fagtradisjoner ved UiB, sier Rokne.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.