Home
Communication Division

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet fra På Høyden

Minipumpe kan redde hjertepasienter

En nyutviklet pumpe som plasseres i hjertet kan forbedre behandling av hjertestans, viser forskning fra UiB.

Main content

– Undersøkelser viser at hjertepumpen har god effekt på blodsirkulasjon, motvirker hjerneskade og øker sjansen for vellykket gjenoppliving ved hjertestans, sier Vegard Tuseth ved Institutt for indremedisin, UiB og Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus.

Hjertestans som følge av akutt hjerteinfarkt har høy dødelighet, selv om en har fått bedre behandling i form av hjertestarter, nedkjøling og utblokking av tette blodårer de siste årene.

Og selv om pasientene kommer raskere til sykehus nå enn tidligere, kan blodsirkulasjonen til viktige organer likevel være så svekket at pasienten ikke overlever. Blant overlevende er særlig hjerneskade et problem, i følge Tuseth.

Med motor i hjertet

Tuseth studerte hjertepumpen i sin nylig avlagte PhD-avhandling. Den elektriske pumpen suger 2,5 liter blod per minutt ut av venstre hjertekammer og pumper det ut i hovedpulsåren, omtrent som en båtlense. Den viste seg å ha lovende egenskaper.

– Resultater fra dyreforsøk tyder på at minipumpen kan gi tilsvarende eller bedre blodsirkulasjon enn åpen hjertemassasje, som er den beste tilgjengelige behandlingen i dag, i følge Tuseth.

Fordelen med hjertepumpen er at en slipper å gjøre hjertekompresjoner under akutt utblokking, noe som kan gjøre behandlingen mer effektiv. I tillegg kan utblokking av hjerteårer vanskeliggjøre optimal hjertemassasje.

Forlenger overlevelse

Dyreforsøk viste at både hjerne og hjerte fikk tilfredsstillende blodgjennomstrømning i alle forsøkene, i følge Tuseth.

– Ved hjelp av pumpen var det mulig å forhindre hjerneskader etter førti minutter, mot tjue minutter for moderne hjerte- og lungemaskiner, sier Tuseth.

Mulig ambulanseredskap

Hjertepumpen er først og fremst tiltenkt pasienter som har kommet til sykehuset for akutt utblokking pga hjerteinfarkt. En er nemlig avhengig av røntgenmaskin for å plassere pumpen, som føres opp til venstre hjertekammer via blodårene i lysken.  Men kanskje kan den brukes utenfor sykehuset i fremtiden.

– I teorien er mulig å modifisere hjertepumpene slik at de kan brukes uten røntgen. For eksempel kunne det tenkes at de kan tas med i fremtidens ambulanser og forbedre blodsirkulasjonen til pasienter med en gang de blir hentet, sier Tuseth.

Avlaster hjertet

Pumpen er også benyttet på pasienter med hjertesvikt.

– Den viste seg å øke blodsirkulasjonen og avlaste hjertet på en trygg måte, forteller Tuseth.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.