Home
Communication Division

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet fra På Høyden

Aasland engasjert for museet

Statsråd Tora Aasland går langt i å antyde at Bergen museum får penger på statsbudsjettet de nærmeste årene. Til neste år blir det imidlertid ikke mer enn vakre ord.

Main content

Som de aller fleste har fått med seg, får Bergen museum nå en etterlengtet ansiktsløftning. Regjeringen har betalt 30 millioner kroner for nye vindu og ny fasade på Muséplass 3. Forskjønnelsen skal være gjennomført til nyttår, slik at museet kan åpne dørene igjen i januar.

Men den store jobben gjenstår, nemlig innvendig rehabilitering. Den estimerte kostnadsrammen for hele rehabiliteringen av Bergen museum er på 400 millioner kroner.

På pressekonferansen etter at statsbudsjettet ble lagt frem tirsdag gikk Tora Aasland langt i å antyde at Bergen museum kan vente seg hyggelige overraskelser i budsjettene fremover.

– Vi har ikke satt av midler i dette budsjettet. Men vi er veldig klar over det behovet som museet har fremover, og det prøver vi å følge opp ved senere budsjetter, sa Aasland.

Fornøyd rektor

Rektor Sigmund Grønmo liker det han hører.

– Jeg er veldig fornøyd med den uttalelsen. Tora Aasland har vært veldig framsynt og viser handlekraft i forhold til dette store prosjektet vi har her med monumentalbygget i Bergen. Jeg syns hun fra første stund har vist stor forståelse for den visjonen vi har og fulgt opp den på en forbilledlig måte, sier Sigmund Grønmo.

Nevnt i statsbudsjettet

Visjonen er at Muséplass 3 skal bli universitetets storstue, og nå er vyene tatt med også i statsbudsjettet for neste år. ”Bygningen er eit monumentalbygg av stor kulturhistorisk og symbolsk verdi.”, står det å lese.

Videre går det frem at Statsbygg har fått i oppdrag med å sette visjonen ut i live. ”I tillegg til å føre vidare delar av utstillingane vil Bergen Museum òg fungere som ein møtestad for universitetet og byen. Statsbygg har fått i oppdrag å realisere denne planen og er no i gang med å leggje ein plan for rehabiliteringa.”

Ifølge direktør Siri Jansen ved Bergen museum vil museet, eiendomsavdelingen og arkitekt Christian Ebbesen ved Arkitektskap AS utvikle prosjektet i samarbeid med Statsbygg. Planene skal være ferdige innen februar 2012.

Engasjert minister

Tora Aasland har tidligere vært på befaring på museet, og ser behovet for oppgradering.

– Vi har gitt penger til å ta den første delen av en meget viktig oppussing av museet, noe rektor har gitt gode tilbakemeldinger på, og jeg også syns er fint, sa Aasland tirsdag.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.