Home
Communication Division

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Holbergprisvinnerens foredrag under symposiet

- Jeg ønsker å være en håpets historiker som gjør mennesker oppmerksom på de muligheter fremtiden gir, uttalte Natalie Zemon Davis før hun holdt sitt Holbergprisforedrag 2010.

Main content

Tema for Holbergprisens symposium var i år "Doing Decentered History - the global in the local", som er et gjennomgående tema i Holbergprisvinner Natalie Zemon Davis' forskning. Hennes forskning løfter ofte frem konkrete hendelser og "hverdagsmenneskenes" enkeltskjebner fra historien.