Home
Communication Division

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet fra På Høyden

Travle leger har mindre tid til unge

Fastleger som er travle, tar sjeldnere imot ungdomspasienter enn andre leger.

Main content

Det går frem av en studie som lege og stipendiat Øystein Hetlevik ved Institutt for samfunnsmedisin har utarbeidet sammen med Kjell Haug og Sturla Gjesdal fra UiB.

Studiet er publisert i siste utgave av magasinet Family Practice.

- Leger som har ledig kapasitet, ved at de tar inn nye pasienter og har mulighet til å ta inn pasienter utenfor listen ser også mer til ”egne” ungdommer, mens leger med lange lister eller stor andel eldre tar imot færre ungdomspasienter enn andre fastleger, forteller Hetlevik til På Høyden.

Oftere

Studien tar utgangspunkt i 1717 leger og deres virksomhet. Gjennom å studere registreringskort fra legene, som de sender til offentlige myndigheter, har Hetlevik kunnet se alder på pasientene og hvilken diagnose som ble stilt. Navnene er anonymisert.

På denne måten har de skaffet seg omfattende oversikt over hvilke aldersgrupper som oftest besøker fastlegen, og hvilke som går minst. Da ser de at ungdom mellom 15 og 19 år i gjennomsnitt besøker fastlegen 1,6 ganger i året. Mellom 20 og 24 år er hyppigheten steget til 2,3. 

Flere årsaker

Samtidig ser det ut som om faktorer som tyder på større arbeidsbelastning i praksisen gjør at legen generelt tar imot færre ungdommer.

- Det ser ut til at slike forhold har større innflytelse på ungdomskontakt enn på kontakt i andre aldersgrupper, fordi andre undersøkelser som har sett på om legekonsultasjoner og forhold med listen ikke finner så klare forskjeller i befolkningen som helhet.

Grunnen til at leger med mange pasienter generelt tar i mot færre ungdommer kan være mange. Men noe av årsaken, tror Hetlevik, er at tilgjenglighet er spesielt viktig for ungdom, og at arbeidsbelastning i en praksis kan påvirke tilgjengelighet.

- Det er ingen grunn til å tro at det er noe aktiv nedprioritering fra legenes side, forteller Hetlevik, men om en ung person ringer til legen og deretter får beskjed om at det er tre ukers ventetid, så kan det være de dropper å søke hjelp. Unge pasienter henvender seg kanskje til et legekontor med en litt vag diagnose, som igjen gjør at man kan havne nede på prioriteringslisten. Selv om de kan ha lidelser som de trenger å få behandling for. Og kanskje de da heller søker hjelp andre steder, forteller legen videre.

Ikke uvennlige

I foredrag om emnet har han brukt ordet ungdomsvennlige leger. Dette har han fått kritikk for.

- Noen mente vi da sa at de andre er ”ungdomsuvennlige leger,” noe som ikke er riktig. Som sagt tror jeg ikke det er en villet handling fra noen leger at de tar imot færre ungdommer enn andre. Det er mer en konsekvens av en rekke faktorer som jeg har nevnt tidligere, som vi som fastleger bør være mer oppmerksomme på, sier Hetlevik.

Studien så også på hvilke diagnoser de ulike pasientene i gruppen 15-24 år kom til legen for. Der dominerte muskel- og leddsmerter, etterfulgt av luftveissykdommer og psykiske problemer.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.