Home
Communication Division

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet fra På Høyden

Hjertetelefon øker livskvaliteten

Å ringe til hjerteinfarktpasienter etter sykehusopphold øker livskvaliteten deres betraktelig, viser ny doktorgradstudie ved UiB.

Main content

Mange pasienter sliter med fysiske og emosjonelle problemer Etter et hjerteinfarkt.  Flere av dem har nedsatt arbeidsførhet og har problemer med daglige gjøremål. Opp til 40 prosent sliter med symptomer på angst og depresjoner de første månedene etter at de skrives ut fra sykehuset.

Tove Aminda Hanssen ved Institutt for samfunnsmedisinske fag utviklet og prøvde ut et nytt tilbud hvor kyndige sykepleiere ukentlig ringte utskrevne fra Hjerteavdelingen ved Haukeland universitetssykehus.

– Telefonopprigningen førte til at de utskrevne pasientene fikk svar på de spørsmålene de lurte på i etterkant. Tilbudet økte livskvaliteten deres det første seks månedene i forhold til de som ikke fikk tilbudet, sier Hanssen, ph.d.-kandidat ved Institutt for samfunnsmedisinske fag.

288 pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt deltok i telefonforsøket. Over 80 prosent sa de var meget fornøyd eller svært fornøyd med tilbudet.

Etter 18 måneder var det derimot ingen forskjell i livskvalitet mellom de som deltok i tilbudet og de som fikk annen oppfølging.

Savner informasjon i ettertid

Det nye tilbudet ble i utviklet etter innspill fra personer som tre til fem måneder tidligere hadde gjennomgått hjerteinfarkt. Det kom frem at de fleste savnet informasjon om sykdommen etter at de kommer hjem fra sykehus.

Vanlig oppfølging har bestått av en poliklinisk undersøkelse etter seks uker og oppfølging av fastlegen. Selv om alle fikk informasjon på sykehuset, klarte de ikke å fordøye all informasjonen under innleggelsen. Mange klarte heller ikke å overføre informasjonen til sin egen situasjon når de kom hjem.

– Ofte kom ikke spørsmålene før de selv kjente hvor skoen trykket. Men selv om de utskrevne pasientene hadde fastlege og noen å ringe til, var mange redde for å stille spørsmål som de fryktet var dumme eller ubetydelige, forteller Hanssen.

Ringer hjem til pasientene

I det nye prøvetilbudet var det erfarne sykepleiere ved Hjerteavdelingen som tok kontakt med pasientene. Den første tiden etter hjemkomst ble pasientene oppringt ukentlig.

– At noen ringte til dem føltes som en lettelse, sier Hanssen.

Pleierne informerte om hjerteinfarkt, dens årsaker og de vanligste problemene knyttet til det. De støttet pasientene til livsstilsendringer, og i tillegg fikk pasienter og pårørende tilgang til åpen telefonlinje til sykepleierne.

Først fikk pasientene komme med spørsmål, før pleierne selv stilte sine.

– Det var viktig å normalisere vanlige plager og spørsmål, for eksempel ved å si til pasientene ”Mange opplever brystsmerter eller andre fysiske plager etter utskrivning. Er det noe du har lurt på når det gjelder dette? ”, forteller Hanssen.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.