Home
Communication Division

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet fra På Høyden

Medisinsk metode på oljereservoar

Medisinsk billedteknikk kan med fordel brukes til å kartlegge oljereservoarer. Dette viser ny forskning ved UiB.

Main content

Et oljereservoar består av bergarter med nettverk av små porer. Optimal oljeproduksjon krever gode modeller for hvordan oljen beveger seg i dette systemet.

En doktorgradsstudie ved Kjemisk instiutt viser at magnetisk resonans (NMR), kjent fra medisinen, er velegnet til å danne seg bilder av gjennomstrømning i steinporer.

– Bruk av NMR gir bedre bilder av poresystemet enn tidligere metoder, sier Ketil Djurhuus, som nylig har forsket på emnet.

NMR gir presise målinger

For å danne seg et bilde av hvordan oljen strømmer gjennom den porøse berggrunnen, kreves kunnskap om porenes størrelse, antall og fordelingen av olje og vann i dem. Det var i denne forbidelse Djurhuus testet ut NMR-skanningens muligheter.

I medisinsk sammenheng brukes NMR til å avbilde væsker og kroppsvev ved å lese hydrogenatomers magnetiske egenskaper. I oljesammenheng vil hydrogenatomer i væskefylte steinprøver, på lignende måte, gi fra seg ulike signaler ut fra størrelsen på porene. Hydrogenet gir også fra seg ulike signaler hvis de befinner seg i olje eller vann.

Djurhuus skannet rundt 60 forskjellige steinprøver med ulike egenskaper, med positivt resultat.

– Undersøkelsene bekreftet at NMR kan gi stabil, og riktigere informasjon om strukturen i porøse medier enn tidligere metoder, forteller Djurhuus.

– Alternative teknikker er ønskelig

Vanligvis kjøres væsker gjennom steinprøver fra oljereservoarer for å studere oljens gjennomstrømning.

– Væskemetoden er en tidkrevende og til dels upresis prosess, alternative teknikker er derfor ønskelige, sier Djurhuus.

Han sier at resultatene fra doktorgradsstudiene først og fremst bidrar til å gjøre modellering av porøse medier bedre. Men han mener også at funnene kan ha andre fordeler for oljeindustrien.

Forskning på NMR-teknikk kan potensielt overføres til NMR-logging, hvor måleinstrumenter føres ned i borehull. På den måten slipper en å bringe steinprøver til laboratoriene for å undersøke oljereservoarenes porestruktur, i følge Djurhuus.

– NMR-forskning i laboratoriesammenheng kan på den måten bidra til å forbedre loggingen og forhåpentligvis gjøre loggingen mer presis, sier Djurhuus.

Denne artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.