Home
Communication Division

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet fra På Høyden

– Parkinsonpasienter bør bo hjemme

Sykehjemsopphold er den største kostnaden ved Parkinsons sykdom. – Pasientene bør bo hjemme dersom en skal takle fremtidens eldrebølge, mener UiB-forsker.

Main content

Parkinsonpasienter har fem ganger så stort behov for sykehjemsinnleggelse enn den generelle befolkningen.

– Tiltak som fører til at pasientene kan bo hjemme i stedet for sykehjem vil sannsynligvis utgjøre en betydelig økonomisk gevinst for helsevesenet, sier Parkinsonforsker Corinna Vossius.

Hun har nylig forsket på kostnadsfaktorer ved Parkinsons sykdom som del av sin PhD-avhandling ved Institutt for klinisk medisin, UiB.

En sykehjemspasient koster rundt 640 000 kroner i året. Parkinsonpasienter er yngre når de legges inn på sykehjem enn andre. I tillegg bor de der lengre, i gjennomsnitt 2, 9 år mot 1, 2 år.

Pleiebehovet eksploderer i fremtiden

I fremtiden vil Parkinsons vil utgjøre større  belastning for helsevesenet enn i dag. I tillegg til økte kostnader for sykehjemsinnleggelse, vil en også få problemer med å skaffe nok pleiere, i følge Vossius.

– Når eldrebølgen kommer for fullt rundt 2020 kommer pleiebehovet og helseutgiftene til å øke dramatisk, mener Vossius.

Familien må hjelpe

Sannsynligvis vil familien måtte trø til i større grad . Men siden det ikke finnes gode ordninger for dette enda, er det ingen løsning å bare skyve belastningen over til pårørende, tror Vossius.

– Et alternativ er at pårørende blir lønnet for å ta vare på pasientene hjemme, og at de får hjelp av en Parkinson-sykepleier som kommer på hjemmebesøk, sier Vossius. I tillegg vil en trenge flere dagsenterplasser som er spesialiserte på disse pasienter.

– Uansett løsning, så blir en nødt til å tenke nytt om fremtidens avlastningstilbud, både når det gjelder de økonomiske ressurser og helsepersonell, mener Vossius.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.