Home
Communication Division

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet fra På Høyden

Ny vår for e-bøker

Med et nytt storinnkjøp av e-bøker, blir Universitetsbiblioteket på mange måter døgnåpent. Fremtiden til UB vil bli preget av mer veiledning og undervisning, mener Ole Gunnar Evensen.

Main content

Han er avdelingsleder ved tilvekstavdelingen til Universitetsbiblioteket (UB), og forteller om et nytt stort innkjøp fra tyske Springer, som er gjort sammen med universitetsbibliotekene i Oslo, Trondheim og Tromsø. Rundt 19.000 titler er nå tilgjengelig til utlån via UB sine hjemmesider, og rundt 3500 nye vil bli tilgjengelige hvert år. Alle disse får UB og lånerne ved UiB tilgang til.

– Vi kjøper egentlig Springer sin kolleksjon usett. Men dette er et velrenommert forlag, du kan si det er Tysklands Mercedes på forlagsfronten. Bøkene som kommer ut der er peer reviewed og med høy kvalitet, sier Evensen.

Det tyske forlaget Springer startet i 1842, og er i dag den største utgiveren i verden av litteratur om vitenskap, teknologi og medisin. Samtidig er Springer den nest største tidsskriftutgiveren, bare slått på verdensbasis av Elsevier.

Åpent 24 timer

Det er ikke lagt noen form for DRM (digital rights management) eller kopibeskyttelse på bøkene. De kan lastes ned av brukeren i PDF-format, og det er ingen restriksjoner på hvor mange sider du kan skrive ut, eller hvor mange bøker du kan laste ned.

– Dette er litt uvanlig. Men Springer har sett at e-bøkene lever sitt eget liv, og at det så og si ikke er noen sammenheng mellom nedlastinger og hvor mye de selger av de trykte versjonene, sier Evensen.

E-bøkene gjør det lettere å finne frem i litteraturen til UB, ikke minst fordi de er søkbare i fulltekst. Det vil si at du kan søke i hele bokteksten, ikke bare i tittel og forfatter.

– I tillegg er disse bøkene på hyllen 24 timer i døgnet, så lenge man er student eller ansatt ved UiB.

Tregere med e-bøker

Overgangen til elektroniske tidsskrifter har gått ”som å skru på en bryter” ifølge Evensen, og flesteparten av UB sine brukere foretrekker i dag å lese tidsskrifter på skjermen heller enn på papir. Mens det i 2001 ble lastet ned rundt 100.000 elektroniske fulltekstdokument på UB, hadde dette tallet økt til 1,3 millioner i 2009. Samtidig lå tallet på utlån av papirdokumenter stabilt rundt 400.000 hvert år i denne perioden.

– Vi ser at e-bøker oppfører seg litt annerledes enn tidsskrifter. Det går litt tregere med e-bøkene, og noen mener at trykte bøker kommer til å leve parallelt med e-versjonene i noen år fremover, sier Evensen.

Han tror ikke at UB vil bli mindre de neste ti årene, på tross av at samlingene blir digitale. Det er heller ingen ting som tyder på at det vil bli færre fysiske bøker. For blant studentene, helt fra førsteårsstudenter til doktorgradsstudenter, er biblioteket fremdeles et veldig populært sted.

– Det er ingen tvil om at vi har så mye materiale at det å få vite hva vi har, hvor det er og hvordan man kan bruke det, har gjort det nødvendig med veiledning. Undervisning er noe som har tatt av hos oss, sier Evensen.

E-bøker på papir

Til slutt kan det nevnes en kuriøs liten tilvekst i den e-litterære floraen. Springer har nemlig en løsning for dem som ikke liker å lese bøker på skjermen. For litt under 200 kroner kan man bestille en papirversjon av e-boken, en ”MyCopy”, noe som er mye billigere enn å kjøpe den opprinnelige papirutgaven. Det eneste som kreves er at biblioteket eller institusjonen du er knyttet til, har tilgang til Springer e-books. MyCopy er foreløpig bare tilgjengelig i USA, men vil komme for Europa i løpet av året.

– Det kan være hendig å ha digitale bøker for oppgaveskriving og sitering, og for forskning. Men om man skal ha slike bøker på pensum, er det ikke så greit å sitte med en A4-lefse som er skrevet ut. Det er helt umulig å si om MyCopy vil ta av eller ikke, men det er klart en tilpasning til markedet, sier Evensen.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.