Home
Communication Division

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
NYHET FRA PÅ HØYDEN

Disse har det beste læringsmiljøet

Institutt for biologi får UiB sin læringsmiljøpris. Med flere andre priser i lommen har Instituttet blitt en prisgrossist.

Main content

Læringsmiljøprisen deles ut for første gang i år, og er en intern pris ved UiB. Målet er å gi anerkjennelse til miljøer eller enkeltpersoner ved Universitetet som lykkes i å legge forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring.

Av de ti nominasjonene som kom inn var det åtte enkeltpersoner og to fagmiljøer. Institutt for biologi var den største enheten som ble nominert, og juryen vedtok den 1. april at det absolutt var en verdig vinner.

Mye feltarbeid

– Det er utrolig hyggelig. Institutt for biologi har jobbet mye med læringsmiljøet, og har skapt et godt miljø for studentene å være i både sosialt og faglig, sier studieleder Eli Høie på Instituttet.

Hun mener det er veldig heldig for studentene at de har en type fag som har mye felt- og laboratoriearbeid, og at dette danner grunnlaget for å skape et godt miljø og godt samhold.

– Men studentene har selv vært veldig flinke til å delta i instituttet sine aktiviteter, og har bidratt til å skape et godt miljø gjennom fagutvalget, presiserer Høie.

Prisgrossist

Men læringsmiljøprisen er langt fra den første prisen som går til Institutt for biologi i år. Emnet BIO300 ble tildelt Universitetets egen Uglepris i februar, for deretter å gå av med seieren da den nasjonale Utdanningskvalitetsprisen ble delt ut i mai.

Samtidig har Instituttet fått både en intern foreleserpris fra Det matematiske-naturvitenskapelige fakultet, samt en HMS-pris.

– Det er et veldig godt klima for samarbeid på Instituttet. Både studenter, vitenskapelig ansatte og administrasjonen snakker sammen og jobber med å løse ting. Det har vært jobbet godt med både kvalitet og miljø over tid, så det er den gevinsten vi ser nå, sier Høie som en forklaring på suksessen.

Læringsmiljøprisen vil bli delt ved studiestart i august.

– Allsidige fagtilbud

Her er juryens begrunnelse:

Juryen finner at forslaget fra Biologisk fagutvalg v/Pia Dahlen om å tildele Biologisk institutt Læringsmiljøprisen for 2009 er et forslag som på alle måter tilfredsstiller prisens formål. Ut i fra fagutvalgets grundige redegjørelse er det klart at instituttet på en forbilledlig måte klarer å legge forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring gjennom faglig, pedagogisk og sosial innsats så vel som gjennom tilrettelegging av det fysiske og det psykososiale læringsmiljøet ved instituttet.

Instituttet i tett samarbeid med et aktivt fagutvalg synes å stimulere til mange og allsidige fagrelaterte tilbud både i og utenom ordinær undervisningstid, bl.a gjennom ekskursjoner, rebusløp, quiz-kvelder på instituttet, spesielle ”mastermøter” hvor bachelorstudenter får møte studenter på masternivå, bedriftspresentasjoner og en rekke andre tiltak som i høy grad blir verdsatt av studentene.

I tillegg har programstyret for bachelorprogrammet i havbruk og og biologi hvert semester møter med studentene hvor studentevalueringene blir drøftet, og hvor studentenes tilbakemeldinger faktisk resulterer i pedagogiske omlegginger av undervisningen. Dette bidrar til å høyne kvaliteten på læringsmiljøet, og studentene ved instituttet uttrykker således stor tilfredshet både over undervisningstilbudet, det faglige innholdet og rammene omkring.

Etter juryens mening er eksemplene som det blir redegjort for i forslaget svært gode modeller som har et bredt nedslagsfelt og derfor er allment overførbare til andre læringsmiljø.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.