Home
Research group for rhetoric, democracy and public culture

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nye utgivelser

Publikasjoner

Her finner du en oversikt over nye publikasjoner fra retorikkgruppen. Du kan lese omtaler av bøkene ved å klikke på titlene.

(Foto: Colourbox)

Main content

Utvalgte bøker

 

Komme til orde

Forfatter: Anders Johansen

 

Rhetorical Audience studies 

Redaktør: Kjeldsen, Jens E. 

 

Scandinavian studies in Rhetoric 

Redaktører: Jens E. Kjeldsen & Jan Grue 

 

Speechwriting in theory and practice 

Forfatter: Kjeldsen, J.E., Kiewe, A., Lund, M., Barnholdt Hansen, J.


 

Utvalgte artikler 

 

The Rhetoric of Digital Presentation Tools in Politics: The Case of Visual Knowledge in President Obama's Enhanced State Of the Union 

Forfatter: Kjeldsen, Jens E. 

 

Affective Polarization in Multiparty Systems? Comparing Affective Polarization Towards Voters and Parties in Norway and the United States

Forfatter: Erik Knudsen

 

Eager to Be in Touch with the World: The Practice and Study of Rhetoric in Scandinavia

Forfatter: Kjeldsen, Jens E. 

 

Hostility online: Flaming, trolling, and the public debate

Forfatter: Ida Vikøren Andersen

 

How the public understands news media trust: An open-ended approach 

Forfatter: Erik KnudsenStefan Dahlberg & Magnus H. Iversen

 

Instead of the deliberative debate : How the principle of expression plays out in the news-generated Facebook discussion

Forfatter: Ida Vikøren Andersen

 

The other other. Representations and rhetorical estrangement of anti-immigration positions in Scandinavian print media, 1970 – 2016

Forfatter: Hagelund, Anniken & Kjeldsen, Jens E. 

 

Royal Interventions in the Public Discourse on Immigration: Rhetorical Topoi on Immigration in the New Year’s Speeches of the Scandinavian Monarchs

Forfatter: Kjeldsen, Jens E. 

 

Visual rhetorical argumentation

Forfatter: Kjeldsen, Jens E. 

 

Studying Rhetorical Audiences – a Call for Qualitative Reception Studies in Argumentation and Rhetoric

Forfatter: Kjeldsen, Jens E. 

 

Symbolic Condensation and Thick Representation in Visual and Multimodal Communication 

Forfatter: Kjeldsen, Jens E. 

 

 

Tidligere utgitte bøker

 

Jens E. Kjeldsen - Hva er RETORIKK

 

Peter Larsen - Filmmusikk

 

Anders Johansen - Kunnskapens språk

 

Jens E. Kjeldsen - Scandinavian studies in rhetoric

 

Jens E. Kjeldsen - Tale med bilder, tegne med ord

 

Eirik Vatnøy - Velg! 09: journalistikk og retorikk i norsk valgkamp

 

Anders Johansen - Skriv! Håndverk i sakprosa

 

Jens E. Kjeldsen - Retorikk i dag

 

Peter Larsen og Sigrid Lien - Kunsten å lese bilder

 

Peter Larsen - Medievitenskap bind 2: andre utgave

 

Anders Johansen - Medievitenskap bind 4: andre utgave

 

Peter Larsen - Film music

 

Peter Larsen - Norsk fotohistorie

 

Anders Johansen og Erik Bjerck Hagen - Hva skal vi med vitenskap?

 

Anders Johansen og Jens E. Kjeldsen - Virksomme ord

 

Peter Larsen - Filmmusikk: historie, analyse, teori

 

Peter Larsen - Album: Fotografiske motiver

 

Anders Johansen - Talerens troverdighet

 

Jens E. Kjeldsen - Retorikk i vår tid

 

Jens E. Kjeldsen og Siri Meyer: Krig, rett og retorikk

 

Anders Johansen - Samtalens tynne tråd

 

Anders Johansen - All verdens tid