Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
NYHET

- En møteplass for ernæringsforskning og utdanning

- Senteret skal bli en møteplass som gir merverdi, sa instituttleder ved Klinisk institutt 1, Nils Erik Gilhus, på åpningen av det nye Senter for ernæring.

Åpning av Senter for ernæring
HØYTIDELIG ÅPNING: Senterleder Gülen Arslan Lied er stolt og beæret over å få være senterleder i det helt splitter nye Senter for ernæring. Her med dekan Nina Langeland.
Photo:
Anne Sidsel Herdlevær

Senter for ernæring ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ble endelig åpnet mandag 30. januar. Etableringen av et slikt senter, som skal fungere som et samlingspunkt for ernæringsforskning i bergensregionen, har vært etterlengtet:

- Åpningen av senteret er overmodent, bekreftet rektor Dag-Rune Olsen i sin tale i anledning åpningen.

- Ernæring er kanskje et av de aller viktigste områdene innen forskning med tanke på liv, helse og hvordan vi skal holde oss friske. Kunnskap om ernæring er viktig for å møte fremtidens helseutfordringer, fortsatte han.

- Styrke ernæringsutdanningen og videreutvikle forskningen

I tillegg til rektor og instituttleder, var dekan Nina Langeland og den splitter nye lederen for Senter for ernæring, Gülen Arslan Lied til stede og snakket ved åpningen. I tillegg fikk man servert interessante innlegg fra de ulike deler av ernæringsforskningen ved UiB og Haukeland Universitetssjukehus:

- Et hovedmål for senteret er å samle all ernæringsrettet forskning ved UiB og Haukeland Universitetssjukehus under én paraply. Vi ønsker å skape en tverrfaglig og interdisiplinær møteplass mellom forskere, enheter og institusjoner innen ernæringsforskning, sier den nye senterlederen.

- Gjennom dette arbeidet ønsker vi å øke omfanget av ernæringsforskningen, videreutvikle både forskningen og utdanningen og styrke rekrutteringen av unge talentfulle forskere.

Synliggjøring viktig

- Mange vet ikke at ernæring er en utdanning hos oss, trakk dekan Nina Langeland fram i sin tale anledning åpningen.

Synliggjøring av ernæring som fag trekker også professor Gunnar Mellgren fram som de viktigste siktemålene ved senteret. Han er tilknyttet K.G. Jebsens senter for Diabetesforskning:

- Det er ofte mange fordommer knyttet til ernæring. Det er et tema som engasjerer mange, men innen helsesektoren er min oppfatning at mange distanserer seg fra feltet fordi det blir oppfattet som «trivielt», sier forskeren. Han viser for eksempel til at fedme, også blant helsepersonell, knytter til seg forestillinger om at det skyldes latskap og dårlig selvkontroll, selv om forskningen viser at fedme i stor grad skyldes genetikk.

- Senteret kan bidra med en struktur som forener de ulike miljøene. Som disiplin er ernæring essensielt tverrfaglig, og dette senteret kan bidra til at man styrker hverandre gjennom å dele ressurser både i form av kunnskap og utstyr, trekker Mellgren frem.

- Kom bare innom!

Opprettelsen av et Senter for ernæring har ligget i støpeskjeen i nesten 10 år. Det er blant annet ved hjelp av ekstern finansiering fra Bergens forskningsstiftelse (lenke) senteret nå ser dagens lys.

Senterleder Lied er beæret over muligheten til å lede det nye senteret:

- Det er selvsagt stor glede endelig å få lov til å ta del i realiseringen av denne visjonen, forteller hun.

Prosessen med å etablere senteret kan med dette starte for fullt:

- De viktigste oppgavene fremover blir å kartlegge og samle ernæringsmiljøene på universitetet og på sykehuset, og skaffe ekstern finansiering. Vi har allerede opprettet en faglig arbeidsgruppe som jobber med disse. Dessuten har vi startet med å videreutvikle våre websider, sier senterlederen, og legger til at senteret allerede er i gang med å planlegge seminarseier om ernæring.

Administrasjonen for senteret sitter foreløpig i 7. etasje på Laboratoriebygget (Klinisk institutt 1):

- Kom bare innom om dere ønsker å prate med oss om ernæringsforskning eller har innspill, oppfordrer hun.