Home
Fish Disease Research Group - FDRG

News archive for Fish Disease Research Group - FDRG

Are Nylund sier at for å hindre spreiing a francisella i nord bør all fisken i anlegg som får påvist smitte slaktast ut. Det seier Are Nylund ved Universitetet i Bergen til Norsk Fiskeoppdrett/kyst.no