Home
Environmental toxicology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Føredrag i Miljøtoksikologi

Her kan du finna eit utval av føredrag med felles tema Miljøtoksikologi.

Main content

 

Studentar, stipendiatar og forskarar i Miljøtoksikologi held føredrag med jamne mellomrom. Føredraga kan vera reint populærvitskapleg, som del av undervisninga eller på konferansar og seminar.

Her er utvalde føredrag tilgjengeleg som pdf eller som video.

Dersom du ynskjer eit føredrag med tema innan miljøtoksikologi så ta kontakt med Prof. Anders Goksøyr, tlf 55 58 44 03