Home
Environmental toxicology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Tilgjengelige oppgaver

En oversikt over tilgjengelige oppgaver i Miljøtoksikologi.

Korleis alt heng saman - mekanistisk, system- og miljøtoksikologi
Mekanistisk, system- og miljøtoksikologi. Det henger sammen og kunnskap om alle delene trengs for å følge med utviklingen i miljøet og effekter på ulike arter.
Photo:
Illustrasjon: Anders Goksøyr

Main content

Proteomstudier innebærer studier av proteinuttrykket i et system (celle, vevsprøve, organ) under forskjellige betingelser og situasjoner. I toksikologisk sammenheng kan dette gi viktig informasjon om virkningsmekanismer for toksikologiske prosesser, samtidig som det kan gi verktøy for å måle eller følge en toksikologisk respons i form av proteom-”fingeravtrykk” og påvisning av nye biomarkører.

I våre studier jobber vi både med å utvikle nye verktøy for å kunne påvise miljøgifter på et tidlig stadium, og med å forstå mekanismene som ligger til grunn for forskjellige typer effekt, f.eks. gjennom reseptoraktivering og biotransformasjon.

Aktulle oppgaver er blant annet knyttet til prosjekter på polartorsk (Boreogadus saida), et NFR-prosjekt i samarbeid med Univeristetet i Tromsø. I tillegg er vi involvert i studier av sjøpattedyr (sel, isbjørn) i samarbeid med Polarinstituttet i Tromsø, i studier av stressresponser i celler i samarbeid med Norges Veterinærhøgskole i Oslo, og i ulike studier av miljøgiftresponser i fisk (torsk og sebrafisk) og appendicularien Oikopleura dioica.

Masteroppgave kan også avtales å gjeres i samarbeid med andre forskningsinstitusjoner.