Home

Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Rettleiing om utveksling ved MN-fakultetet

Kor kan du få hjelp med utveksling?

Du finner informasjon om utveksling på dei sentrale nettsidene til UiB. Har du fleire spørsmål hjelper vi deg gjerne vidare i Infosenteret ved MN-fakultetet. Vi kan fortel deg meir om dei ulike fagtilboda, universiteta og korleis eit utanlandsopphald vil passe inn i akkurat din utdanningsplan.

Treng du ein rettleiingstime med rettleiaren for programmet ditt, kan du gå innom Infosenteret og bestille ein time i skranken.