Home
Department of Earth Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Bachelor i geovitenskap (geologi og geofysikk)

Institutt for geovitenskap (GEO) tilbyr utdanning i geologi og geofysikk og tar opp tema i geofag som er aktuelle for nåtiden og framtiden. Disse temaene dekker blant annet hvordan naturressurser blir dannet og utvunnet, hvilke konsekvenser de geologiske prosessene har for miljø og klima, samspillet mellom naturlige og menneskeskapte endringer og geofarer som for eksempel jordskjelv, flom, ras, skred og vulkanutbrudd. GEO leder det nasjonale nettverket iEarth som tilbyr geofaglig utdanning med fokus på læringsmiljø og moderne undervisningsformer fordelt på fire læresteder i Norge*.

iEarth

Les om våre spennende bachelorprogrammer i geologi og geofysikk
Producer:
iEarth

Vil du lære mer om hvordan vi kan leve på planeten vår på en bærekraftig måte? Vil du være med å finne løsninger på morgendagens utfordringer? Vil du lære mer om geologi eller geofysikk? Da bør du ta en titt på bachelorprogrammet vårt, fordelt på studieretning her: 

Geologer og geofysikere, kalt geovitere, arbeider med å forstå hvordan jordkloden vår er dannet, hvordan den er oppbygget, og ikke minst, hvordan den utvikler seg og forandres. Jorden vår er i stadig endring, og geoviterne prøver å forstå prosessene som driver naturkreftene vi i dag er vitne til: geofarer som ras og skred, ødeleggende forurensning, havnivåstigninger, vulkanutbrudd og klimaendringer.

  Geologien påvirker livet på jorden i dag, men det har den også gjort før menneskets tid på planeten. Ved UiB og GEO forsker noen av geologene våre på livets spede begynnelse: hvilke faktorer spilte inn for at livsgrunnlaget vårt oppstod? Hvilke beviser ser vi for det, og hva kan disse bevisene lære oss? Andre geologer arbeider med å forstå klimaendringene vi ser i dag: hvorfor smelter isbreene våre, og hva kan vi gjøre for å forebygge ytterligere smelting? Hva er konsekvensene av smeltingen, og er det farer ved dette som vi enda ikke har forstått? 

  Geofysikere hjelper oss med å forstå innsiden av jorden, den delen av jorden som ikke er synlig i naturen: geofysikerne prosesserer og tolker snitt av havbunnen og undergrunnen vår ved hjelp av semismikk, for å forstå hvordan de ulike lagene i jorden er bygget opp. Noen av geofysikerne ser etter natturressurser i form av olje og gass, andre geofysikere hjelper oss med å hente inn informasjon om jordskjelv registrert over hele verden, for å forstå hvilke mekanismer som er drivende, og hvordan vi kan forebygge skader ved jordkjelv, både i Noge og i utlandet. 

   

   Opptakskrav fra videregående skole

   Det generelle opptakskravet til studieprogram på MN-fakultetet er generell studiekompetanse og REALR2:

   Matematikk R1 (eller S1+S2) + R2 og i tillegg enten:
   Fysikk 1 + 2 eller
   Kjemi 1 + 2 eller
   Biologi 1 + 2 eller
   Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
   Geofag 1 + 2 eller
   Teknologi og forskningslære 1 + 2

   Les mer om opptakskrav her: https://www.uib.no/matnat/55436/realfagskrav-ved-mn-fakultetet#kommende-endringer

   Informasjon for våre studentar

   På denne sida finn du fleire nyttige lenker for deg som er student ved Institutt for geovitenskap.