Home
Department of Mathematics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Råd og utvalg

Råd og utvalg

Råd og utvalg ved matematisk institutt.

Instituttrådet er instituttets valgte organ, med funksjonstid fire år for representantene for de fast ansatte og ett års valgperiode for representantene for de midlertidig ansatte og for studentene.

Programstyret og de andre utvalgene er oppnevnt av instituttlederen.