Home
Department of Chemistry

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Kjemieksperimenter for vgs-elever

Kjemieksperimenter for elever på studieforberedende utdanningsprogram

Kjemi- og naturfagsklasser på studieforberedende utdanningsprogram i den videregående skolen inviteres til instituttet for å gjennomføre en laboratorieøvelse hvor det blir benyttet avanserte analyseinstrumenter. Laboratorieøvelsene foregår i november og desember 2019.

Elevbesøk på Kjemisk institutt
Photo:
Illimar H. Rekand

Tilbudet er beregnet for elever på:
Naturfag, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram (Eksperiment 1 anbefales).
Kjemi1 og Kjemi2 - Programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram.

Kursets lengde er ca. 2 timer. I løpet av denne tiden får elevene gjennomføre en spennende øvelse på laboratoriet.

Det er en forutsetning at stoffet er gjennomgått på forhånd og at elevene har med en papirutgave av oppgaveteksten.

Til begge øvelsene er det lagt opp med faglig bakgrunnsstoff og journaler som elevene kan fylle ut, og laboratoriekurset kan dermed inngå som en del av pensum.

Den øvre grense på antall elever for eksperiment 1 er 30 elever og for eksperiment 2 er antallet 20 elever.

Det kan velges mellom 2 ulike laboratorieøvelser:


Eksperiment 1: Bestemmelse av natriuminnhold i mineralvann vha. atomabsorpsjonsspektrometri og flammeprøver.

Eksperiment 2: Legemidler og organisk kjemi. Identifisering av aktivt stoff i paracet vha. gasskromatografi-massespektrometri.

For Eksperiment 2 er anbefalt nivå Kjemi 2.

 

Påmelding elektronisk ved bruk av nettsidene til Skolelaboratoriet i realfag sine påmeldingssider skolelab.no.

 

Oppmøte: Alle øvelsene vil foregå på kurslaboratoriene i 4 et. ved Kjemisk institutt i Realfagbygget, Allégaten 41 (nordenden av bygget).
Eksperiment 1 finner sted på kurssal A (rom nr 4029) og eksperiment 2 på kurssal B (rom nr 4032)

 

Ved eventuelle spørsmål om tilbudet ta kontakt med Inger Johanne Fjellanger

 

Telefon Kjemisk institutt administrasjonskontoret: 55589144