Home
Fish immunology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Main content

Fiskens tidlige livsstadier (egg og larver) lever i omgivelser med et nett av interaksjoner mellom myriader av mikroorganismer, både i naturen og i oppdrett. Fiskeimmunologi-gruppen studerer disse komplekse interaksjoners påvirkning på utvikling av immunsystemet i fiskelarver. Særlig interesse er viet problemstillinger knyttet til forandringer i miljø, inkludert klimaendringer.