Home
Department of Biological Sciences (BIO)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

BIO102, Organismebiologi II

Som et oppfølgingsemne til BIO101 (Organismebiologi 1) sendes de nye, unge og lovende studentene ut i felt etter sitt første år ved BIO på emnet BIO102.

feltfelt
BIO102-studenter på vei ut for å hente fiskeprøver. Espegrend marinbiologiske stasjon
Photo:
Pia Ve Dahlen

Main content

En stor del av hverdagen til de fleste biologer handler om å være på lab eller i felt. BIO102 (Organismebiologi II) er den feltorienterte oppfølgeren til labfaget BIO101 (Organismebiologi I). Her får studentene mulighet til å bruke det de har lært om morfologi og tilpasninger hos de forskjellige dyregruppene ute i felt. Emnet er obligatorisk i 3. semesteret for alle biologistudenter på bachelornivå. 

Om emnet:

Emnets mål er å utvikle studentens kunnskap i populasjonsøkologi, samfunnsøkologi, økosystemer, og bevaringsøkologi for prokaryote organismer, planter, sopp, og dyr. Gjennom en kombinasjon av forelesninger og arbeid i felt vil studentene bli trent på identifisering av arter, samt utvikle en forståelse av hvordan artene er tilpasset miljøet de lever i, hvilke krav de stiller til miljøet, og hvordan artene påvirker og er avhengig av hverandre. I tillegg vil noen av de spesielle utfordringer man har ved bevaring av biologisk mangfold i Norden bli diskutert (truede arter og naturtyper, svartelister, etc.). Videre vil emnet inneholde en innføring i vitenskapelige metoder i felt brukt til å studere de nevnte aspektene.

Kurset starter med en ukes feltkurs på Arboretet i slutten av juni, og to uker i felt på lyngheisenteret på Lygra og fjellstasjonen på Østerbø i august. Dette er tre flotte uker hvor studentene får muligheten til å bli kjent med hverandre, i tillegg til å gjøre seg bedre kjent med bestemmelsesnøkler og hvordan man jobber i felt.