Home
Department of Chemistry

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Helse-Miljø-Sikkerhet

Obligatorisk HMS-kurs

Alle nye studenter som skal ta et laboratoriekurs i regi av Kjemisk institutt, må delta på Helse-, miljø- og sikkerhetskurs, fredag 16. august 2019 kl. 10:00-15:00 Auditorium 1, Realfagbygget. Oppmøte fra 09:30 for registrering.

Nye faresymboler fra 2015
Nye faresymboler fra 2015

HMS og laboratoriesikkerhet er implementert i alle laboratoriekurs på bachelor- og masternivå ved Kjemisk institutt.

HMS-kurs bachelor, høst 2019:

  • Tid: Fredag 16. august 2019 kl. 10:00-15:00 (oppmøte fra kl. 09:30 for registrering)
  • Sted: Auditorium 1 i Allégaten 41. Ingen påmelding nødvendig.
  • Studenter påmeldt til KJEM110 blir automatisk påmeldt dersom de ikke har tatt dette HMS-kurset tidligere. Studenter som har godkjent HMS-kurs fra tidligere trenger ikke ta dette på nytt.

Alle studenter som skal ta et laboratoriekurs i regi av Kjemisk institutt, må delta på et Helse-, miljø- og sikkerhetskurs som arrangeres av instituttet i forkant av hvert semester.

Laboratoriearbeid skal foregå i trygge former. Det er derfor en forutsetning at alle kjenner til de risikomomentene slikt arbeid medfører, og hva man skal gjøre om et uhell skulle inntreffe.

Temaer som blant annet behandles er kjemikaliehåndtering, førstehjelp og brannslukking.

Kurset er obligatorisk for alle som skal følge laboratorieundervisning på Kjemisk institutt.

Kurset har obligatorisk frammøte og det vil bli ført frammøteprotokoll. (Kun legeattest eller andre dokumenterte tvingende nødvendige grunner kan gi tilbud om utsatt kurs).

MERK: Selv om du har godkjent noen kjemiemner fra andre institusjoner, må du likevel ta HMS-kurset ved Kjemisk institutt, UiB, dersom du skal ta emner med laboratoriekurs hos oss. De som har tatt HMS-kurset ved Kjemisk institutt, UiB, tidligere, trenger ikke ta kurset på nytt.

Timeplan, samt mer informasjon om innholdet i kurset finner du i vedleggene.

HMS-kurs avlagt andre steder kan ikke erstatte dette kurset som er tilpasset laboratoriefasilitetene ved Kjemisk institutt.

 

HMS II-kurs (master), høst 2019:

  •  Tid: Mandag 19. august 2019 kl. 09:15-12:00
  •  Sted: Tripletten (som 3069) (Realfagbygget)


Dette er  et obligatorisk videregående HMS-kurs for masterstudenter ved Kjemisk institutt:

Masterprogram i kjemi

*Masterprogram i petroleumsteknologi, studieretning reservoarkjemi

*Masterprogram i prosessteknologi, studieretning kjemometri

*Intergrert masterprogram i farmasi

*Masterprogram i energi                                       

*Integrert lektorutdanning, fordypning kjemi                                      

*Masterprogram i nanovitenskap                                                      

Master's programme in Quality in Analytical Laboratories (fellesgrad)

 

NB! I programmene merket med * er HMS-kurset bare obligatorisk for studenter med veileder på Kjemisk institutt,

Masterstudenter ved Kjemisk institutt skal ikke starte arbeid på laboratorier eller verksteder før de er gjort kjent med den risiko for egen helse og sikkerhet som kan være forbundet med arbeidet de skal gjøre.

Opplæringen inkluderer stoffkartotek, beredskap, nødvendig førstehjelp, bruk av verneutstyr og de ulike rutiner som gjelder for kjemikaliehåndtering ved Kjemisk institutt.

Alle ansatte og studenter ved instituttet skal ha lest gjennom sikkerhetshåndboken som er tilgjengelig på instituttet sine hjemmesider før laboratoriearbeider starter.

Det vil være en obligatorisk test i etterkant som må være godkjent før en kan begynne arbeidet på laboratoriet.

For andre som ikke kan delta skal veileder kunne dokumentere tilsvarende opplæring.