Home

Department of Earth Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Retningslinjer for skriving av masteroppgaven ved GEO

Oppgaven for mastergraden i geovitenskap skal være en dokumentasjon av forskningsdelen av masterstudiet. Oppgaven kan skrives på flere måter, men Institutt for geovitnskap har laget noen retningslinjer til veiledning for organisering og innhold i de ulike delene av oppgaven.

 

Retiningslinjer for skriving av masteroppgaver ved Instutt for geovitenskap finner du her.