Home
Petroleum and process technology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Success

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME)

Petroleums- og prosessteknologi er med i FME senter SUCCESS (SUbsurface CO2 storage – Critical Elements and Superior Strategy)

Klimautfordringen er en av de viktigste utfordringene i dette århundret. For å løse den trengs utvikling og anvendelse av teknologi for fangst og lagring av CO2 (CCS). CO2-fangst er en kostnadskrevende og kompleks prosess. Mye forskning og utvikling er gjort på dette området, men det har vært lagt mindre vekt på CO2-lagring. og bidrar med eksperimentell forskning på CO2-strømning i porøse bergarter samt modellering av mineralreaksjoner.

 

Senteret er et bredt samarbeid mellom industri og forskningsinstitusjoner i Norge. Les mer om SUCCESS her.