Home
Department of Mathematics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Lærerutdanning

Lyst til å bli matematikklærer?

Main content

Da kan du  søke deg inn på

Lektorprogrammet i naturvitenskap og matematikk (5 år) 

I lektorprogrammet kan du enten velge å ta master i matematikk, eller å ta 60 sp matematikk, sammen med master i et annet fag. Da vil du få tilstrekkelig kompetanse til å undervise matematikk i ungdomsskole og videregående skole.

En annen mulighet er å ta en treårig bachelorgrad og deretter en toårig mastergrad der du sørger for å få dekket to undervisningsfag. F.eks. bachelorgrad i matematikk der den valgfrie delen brukes til å ta 60 sp fysikk, og deretter master i matematikk. Deretter tar du ettårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Dersom du allerede har en bachelorgrad eller lignende, kan du ta Årsstudiet i naturvitenskaplige fag for å få på plass det du evt. mangler for opptak til master og PPU.

Her er mer informasjon om de ulike alternativene og hva du bør velge.