Home

Department of Earth Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Masteravtalen ved Institutt for geovitenskap

Masteravtalen er en kontrakt mellom institutt og student og skal klargjøre plikter og rettigheter under mastergradsstudiet.

Her finner du masteravtalen for studenter ved Institutt for geovitenskap:

Signert avtale skal leveres til studieadministrasjonen for godkjenning i programstyret innen 1.oktober/1.mars

 

Masteravtale ved Institutt for geovitenskap (Norsk)

Masteragreement at Department of Earth Science (English)