Home
Department of Biological Sciences (BIO)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

FHL glad for ny informasjon om mikrosporider

- Det er gode nyheter at kunnskapene nå øker om ulike mikrober som kan være årsak til sykdom hos laks, slik som UiB nå har gjort angående mikrosporider, sier veterinær og direktør for helse og kvalitet i FHL, Henrik Stenwig.

Main content

les mer i kyst.no

En mikrosporidie bak laksedødelighet

Are Nylund, Kuninori Watanabe, og Stian Nylund forteller at et nytt patogen, en mikrosporidie assosiert med sykdom, er oppdaget hos laksefisk i oppdrett i Norge.

Mye av dødeligheten man ser i oppdrett hos fisk som lider av CMS, HSMB og PD, kan sannsynligvis knyttes til tilleggsinfeksjon av slike encellete parasitter som mikrosporidier er. Les mer fra kyst.no.