Home
Department of Biological Sciences (BIO)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Forskerutdanning – karrierevei eller blindspor?

Ved UiB har antallet stipendiatstillinger økt med over 50% de siste fem årene. Det ble avlagt 233 doktorgrader ved UiB i fjor og dette tallet vil trolig fortsette å stige. Selv når vi ser bort fra stipendiater og postdoktorer har universitetene ansatt nær dobbelt så mange i midlertidige som i faste vitenskaplige stillinger de siste årene. Midlertidig ansatte er involvert i alle forskningsuniversitetets kjerneoppgaver, men kun et fåtall føler at de er del av en langsiktig satsning ved UiB. Uforutsigbarhet og mangel på personaloppfølging gjør at mange midlertidig ansatte forskere velger andre karriereveier av familiære eller økonomiske årsaker. På lang sikt kan mangel på bevisst rekruttering føre til at UiB mister de beste talentene og taper terreng både nasjonalt og internasjonalt.

Main content

Les mer fra På Høyden