Home
Department of Biological Sciences (BIO)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

MatNat-fakultetets HMS-pris for 2012 til MBI

På årets HMS-seminar for MatNat Fakultetet ble MBI tildelt årets HMS-pris for vårt HMS-system knyttet til mottak av nye medarbeidere og masterstudenter.

Main content

Instituttet har gjennom mange år utviklet en velkomstbrosjyre med essensiell informasjon om instituttet. Brosjyren inneholder også vesentlige aspekter av instituttets sikkerhetsregler og rutiner knyttet til laboratoriearbeid. For å sikre at alle nye blir godt kjent med velkomstbrosjyrens innhold, er det etablert et system som guider de nye ved instituttet gjennom brosjyrens vesentligste punkter fra første dag. Instituttets laboratorieansvarlige har et spesielt ansvar for dette og viser også de nye rundt på instituttet. Systemet har innebygget skriftlige sjekkpunkter og et lite "quiz" som dokumenterer at de nye har satt seg inn i velkomstbrosjyrens innhold. De nye gjennomgår også institutttets HMS-kurs og de blir kjent på instituttet ved presentasjon i MBInytt.