Home
Department of Biological Sciences (BIO)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Ingen uredelighet

Granskingsutvalget for redelighet i forskning konkluderer i en kjennelse med at Siri Vike, Stian Nylund og Are Nylund ved Institutt for biologi, Universitetet i Bergen, ikke har opptrådt uredelig.

Main content

Det var akvakulturselskapet AquaGen AS som ba Granskingsutvalget ta opp denne saken, etter at forskerne i en artikkel i Archives of Virology i 2009 konkluderte med at ILA-viruset i Chile har opphav i norsk stamfisk gjennom vertikal smitteoverføring.

I uttalelsen fra Granskingsutvalgets møte 6. april konkluderes det enstemmig med at ”det ikke forelå alvorlige brudd på god vitenskapelig praksis”, og at ”forfatterne ikke hadde opptrådt uredelig”. Det er tredje gang denne saken er behandlet, med samme konklusjon hver gang.

- Dette var helt i tråd med det vi ventet, og vi er glad for at denne saken nå endelig er over, sier instituttleder Anders Goksøyr ved Universitetet i Bergen. – Saken har selvsagt vært en stor belastning for de impliserte forskerne. Vi tar til etterretning den vitenskapelige kritikken fra Granskingsutvalget og de to eksterne sakkyndige, men vil understreke at det er stor forskjell på faglig uenighet basert på metodevalg og språkbruk, og vitenskapelig uredelighet. Det siste er nå endelig slått fast ikke har funnet sted.