Home
Department of Biological Sciences (BIO)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Recent warming reverses long-term Arctic cooling

John Birks og Anne Bjune er medforfattere av en artikkel som publiseres i Science i dag. I artikkelen viser syntese av flere typer data — som innsjøsediment, iskjerner og treringer brukt til å rekonstruere klimautviklingen de siste 2000 år nord for 60°N — sammen med modellering, en gradvis nedkjøling de siste 2000 år forårsaket av endringer i solinnstråling. Denne generelle nedkjølingstrenden brytes derimot i det 20. århundre av en temperaturøkning og de fire varmeste tiårene observert ligger alle i perioden 1950-2000.

Main content

Read more in Science.