Home
Department of Physics and Technology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
UiB alumni

Bli med i IFT Alumni

Uib alumni
Photo:
UiB alumni

Main content

IFT Alumni er et verktøy primært for å holde kontakt med instituttets studenter etter de er ferdige på instituttet, eller i det minste for å kunne følge med på hvor de går videre i arbeidskarrieren. IFT Alumni er åpen for nåværende og tidligere studenter og ansatte ved instituttet. Det er frivillig om man vil registrere seg eller ikke, men vi håper som flest mulig vil bli med. Vi har valgt to parallelle løsninger for dette:

  • LinkedIn som allerede har mange brukere som jevnlig oppdaterer sin profil. LinkedIn er litt enkelt sagt karrierenettverk eller medium med noen fellestrekk med Facebook, og det kan brukes til langt mer enn IFT Alumni for de som er interessert i det. Det er lett å opprette bruker og legge inn så mye informasjon som man ønsker. Etter registrering velger man groups og søker på ”Institutt for fysikk og teknologi, UiB”. Mange av IFTs tidligere studenter og ansatte er allerede brukere av LinkedIn og trenger bare å søke på gruppen. Det er for øvrig en lang rekke andre fag- og interessegrupper man kan knytte seg til.
     
  • UiB Alumni som er UiBs egen nettportal med en rekke grupper. En av disse er Fysikk og teknologi og der kan man registrere seg ved å logge inn med brukernavn og passord for UiBs datasystem, og deretter velge ”Alumnusgrupper”, ”Faglig” og så ”Fysikk og teknologi” og ”>Meld på". Her finner du innmeldingssiden

Det er flott om begge tas i bruk, det tar ikke lang tid å legge inn informasjon. Husk at epost-adresse og mobilnummer er det minimale som skal til for at vi skal kunne holde kontakt med hverandre. Utover tiden det tar å registrere seg og oppdatere informasjon, er det er ingen kostnader forbundet med dette. Hensikten med IFT Alumni er i første omgang å ha kontaktinformasjon samlet og tilgjengelig for alle som deltar, men både i gruppen på UiB Alumni og LinkedIn er det mulig å starte og delta i diskusjoner for de som ønsker det. Det er også mulig å selv bestemme hvor mye epost man skal få tilsendt automatisk. Vi håper flest mulig blir med. Gi gjerne et ord til tidligere ansatte og studenter dere fortsatt har kontakt med, og be dem spre ordet videre!