Home
Department of Physics and Technology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Faghistorien forvitrer

Det er nærmest tilfeldig hva slags forskningsmateriale som blir tatt vare på ved UiB, viser en ny rapport. – Dette er en viktig satsning for oss. Det dreier seg om UiBs fortid, nåtid og fremtid, sier universitetsdirektør Kari Tove Elvebakken.

Main content

Artikkel i "På Høyden" 10 februar 2009 som blant annet omtaler van de Graaffen og apparatsamlingen ved IFT.