Home
Department of Biological Sciences (BIO)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

MBIs "Paper Award" for 2012 til Nathalie Reuter et al.

På MBIs julefest ble årets pris for beste vitenskapelige artikkel tildelt Nathalie Reuter og hennes gruppe.

Main content

Når vi ser molekylmodeller av proteiner i artikler og lærebøker, får vi inntrykk av at de er rigide, trauste og nokså stillestående objekter. Men i realiteten er proteinene svært dynamiske og vibrer og fluktuerer på mange forskjellige måter og med forskjellig frekvenser, både på atomnivå og ved bevegelser mellom større og mindre deler av proteinene. Det er dette som fysikeren Richard Feynman omtalte som "atomenes jiggling and wiggling". Proteinenes dynamiske egenskaper har stor betydning for deres funksjon, enten de er enzymer som katalyserer biokjemiske reaksjoner eller proteiner som binder til seg andre molekyl.

Proteinenes utvikling gjennom evolusjonen har vært gjenstand for omfattende studier basert på proteinenes sekvenser og tre-dimensjonale strukturer. Proteinenes dynamiske egenskaper er, imidlertid, langt mindre utforsket i det evolusjonære perspektiv. Nathalie Reuter og hennes medarbeidere bruker computer-basert modellering av molekylær dynamikk til å beregne proteinenes dynamiske egenskaper. I dette arbeidet har gruppen gjennomført en omfattende vurdering av kvantitative parametre som benyttes når man  sammenligner proteinenes dynamiske egenskaper i familier av evolusjonært beslektede proteiner.

I sin omtaler av artikkelen skriver juryen bl.a.: "... denne artikkelen setter fokus rett i hjertet av det å forstå molekylærbiologi.  [...] arbeidet er svært relevant for våtlab-forskere som planlegger eksperimenter og for hvordan vi kan få en bedre forståelse av de biologiske effekter av strukturelle endringer forårsaket av post-translasjonelle modifikasjoner og mutasjoner"" 

Artikkelen, "Measuring and comparing structural fluctuation patterns in large protein datasets", publisert i Bioinformatics (28:2421-2440, 2012). Doktorgradsstipendiat Edvin Fuglebakk som er førsteforfatter, mens arbeidet er gjort i samarbeid med Julian Echave, Universidad Nacional de San Martín, Argentina.  

Nathalie Reuter har stipend fra Bergens Forskningsstiftelse og er gruppeleder ved Computational Biology Unit og Molekylærbiologisk institutt og Prisen er på 20.000 kroner.