Home
Department of Biological Sciences (BIO)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Rapport fra nasjonalt oppfølgingsutvalg for biologiske fag

Rapportene fra de to nasjonale oppfølgingsutvalgene ble behandlet i Divisjonsstyret for vitenskap 23. oktober. De er nå godkjent for offentliggjøring.

Main content

Veien videre

  • Følge opp anbefalinger gjennom prosesser/ prioriteringer i Forskningsrådet, herunder budsjettforslag for 2015
  • Dialog med forskningsmiljøer, ledelse ved institusjonene samt departementene
  • Innspill til HO21-prosessen
  • Etablere forskerskole i bioinformatikk

Oppfølging av fagevalueringen av biologi, medisin og helsefag 2011, Rapport fra nasjonalt oppfølgingsutvalg for humanmedisin og helsefag

Oppfølging av fagevalueringen av biologi, medisin og helsefag 2011, Rapport fra nasjonalt oppfølgingsutvalg for biologiske fag