Home
Fisheries Ecology and Aquaculture

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Dro opp 1000 sild from Landvikvannet

Forrige uke var Lise Langård og Arne Johannessen fra BIO sammen med sildeforskere fra Havforskningsinstituttet i Grimstad/Arendal for å studere atferd/reproduksjon hos en sildebestand som gyter i "ferskvann". Silda kommer kommer fra marint miljø og går opp gjennom en kanal til Landvik-vannet der den gyter.

Main content