Home
Evolutionary ecology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Møblerte heimar gjer laksen smartare

Smålaks som får boltre seg mellom planter og steinar vert meir intelligente enn dei som berre ser fire glatte veggar i ein tank.

Fra Aktuelt:

"Se video av smart laks i labyrint og dum laks i labyrint.

- Oppvekstmiljøet til fisken betyr mykje for korleis hjernen og åtferda utviklar seg. Vi trur at smarte fiskar er betre rusta for å klare seg i elva. Dermed kan ein setje ut færre smarte fisk i staden for mange dumme, fortel professor Anne Gro Vea Salvanes ved Universitetet i Bergen."

Studien er presentert i det internasjonale tidsskriftet Proceedings of the Royal Society, B. Dette førte til at mellom andre BBC omtalte forskinga.

Les meir om forsøket i forskning.no: Laks ble smartere av naturlig miljø