Home
Geophysical Institute

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Senter for klimadynamikk skal tilsetje nye medarbeidarar

Det nyleg oppretta Senter for klimadynamikk har inntil fire ledige stillingar som førsteamanuensis, med søknadsfrist 1. september 2011.

Geofysisk institutt
Geofysisk institutt
Photo:
Magnus Vabø

Main content

Senter for klimadynamikk har inntil fire ledige stillingar som førsteamanuensis. Senteret vil ha ei offisiell opning mot slutten av året.

Dei tematiske forskingsområda til Senter for klimadynamikk inkluderer modelleksperiment som bidreg til FN sitt klimapanel og utvikling av klimavarsel i tillegg til regionale klimascenario, analyse av naturlege og menneskeskapte klimavariasjonar og karbonsyklusen.

Dei som vert tilsette i stillingane, får ansvar for å leie kvart sitt særskilte tematiske område innan Senter for klimadynamikk, og vil saman med senterleiar og administrativ leiar utgjere leiargruppa i senteret. Dei nytilsette vil i starten nytte kompetansen og arbeidstida si inn mot allereie definerte prosjekt, men vil òg vere sentrale i den vidare strategiske og faglege utviklinga i senteret. Dette inkluderer mellom anna strategisk planlegging, søknadsskriving, prosjektstyring og rapportering.

Interessert? Her finn du meir informasjon.