Home
Department of Biological Sciences (BIO)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Darwin som tverrfagleg møtestad

Øyvind Fiksen og Sigrunn Eliassen sier at livet på jorda har utvikla seg gradvis gjennom milliardar av år er kanskje den største erkjenninga i mennesket si historie. Sist veke var det 200 år sidan Charles Darwin vart fødd og han blei feira verda over som eit symbol på vitskap og rasjonalitet.

Main content

Les mer fra På Høyden.