Home
Department of Physics and Technology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Nordlysmannen

I 1896 foreslo mannen som er heidra på 200-kronerlappen vår, Kristian Birkeland (1876- 1917) at nordlys vart skapt av elektrisk lada partiklar frå sola som vart styrt ned mot atmosfæren i polområda av jorda sitt magnetfelt. Teorien underbygde han med eit eksperiment der han meistra å laga kunstig nordlys. Det er illustrert i vassmerket på 200-lappen. Bak portrettet av Birkeland er det plassert ein nordlysboge slik ein kan sjå han frå bakken.

Nordlys over Andøya i oktober 2013
Nordlys over Andøya i oktober 2013
Photo:
Kjartan Olafsson

Main content