Home
Department of Biological Sciences (BIO)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Mistanke om multiresitens

Det er mistanke om at et anlegg i Nord-Trøndelag har fått lus som er resistent både mot badbaserte og mot oralbaserte lakselusmidler.

Main content


Frank Nilsen, fra Institutt for biologi, sier at det er mistanke om at et anlegg i Nord-Trøndelag har fått lus som er resistent både mot badbaserte og mot oralbaserte lakselusmidler. Men verken Mattilsynet, Veterinærhøyskolen eller Havforskningsinstituttet vet mer enn hva ryktebørsen forteller.

Les mer fra Kyst.no.