Home
The Centre for Science Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
FORSKNINGSKAMPANJE

Internasjonal forskningskampanje for elever

16. mars er offisiell oppstart for forskningskampanjen Co2nnect. Kampanjen er fokuskampanje for EU-prosjektet SUPPORT som Skolelaboratoriet i realfag er partner i. Det er tatt utgangspunkt i den norske forskningskampanjen "CO2 på skoleveien" fra Forskningsdagene 2007. Elever og lærere kan registrere sitt CO2-utslipp avhengig av transportmiddel. Til slutt ber vi deltakerne om å registrere klassens synspunkter på hva som er en god idé for å bidra til å begrense såkalte klimautslipp.

Main content

EU-prosjektet SUPPORT, som består av partnere fra 20 land, har utviklet en internasjonal internettbasert fokuskampanje som skoler over hele verden nå oppfordres til å delta i. Denne kampanjen heter: CO2nnect: CO2 on the way to school og den er en videreutvikling av «Forskningskampanjen 2007: CO2 på skoleveien» som var en nasjonal skolekampanje som ble gjennomført av 87 norske skoler med drøyt 2400 elever i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og Forskningsrådet.

Kampanjepåmeldingen åpnet 15. februar og til nå er 169 skoler med 463 skoleklasser fra hele verden påmeldt: kart / deltakere.

Selve kampanjeukene (2 uker) starter 16. mars, men aktiviteten/kampanjen kan også utføres ut hele 2009 og vil ligge som et permanent tilbud framover.

Slik går skolene fram for å delta og registrere data (beskrivelse).

  • Ta opp/drøfte problematikken rundt utslipp av CO2 fra transport med elevene. Vi har utviklet en del støttemateriell for lærerne i forbindelse med gjennomføringen av et slikt prosjekt, inkludert tips når det gjelder samarbeid med andre samfunnsaktører, og aktuelle spørsmål å lufte i klasserommet under arbeidet.  http://co2nnect.org/help_sheets/
  • Skoler rapporterer skoleveidistanse og transportmiddel til skolen og svare på et enkelt spørreskjema (individuelle/anonymiserte svar fra elever og ansatte på skolen) http://co2nnect.org/what/data_entry_sheet/Nettstedet regner så ut og publiserer CO2-utslippsnivåer for skolene basert på CO2-konstanter som er utregnet for ulike kjøretøytyper sammen med ulike oversikter over transportmiddelbruk og resultater fraspørreskjemaet.
  •  Skolenes resultater kommer automatisk på nett når resultatene rapporteres og kan sammenlignes på ulike måter. Allerede nå har 512 slike rapportskjema blitt lastet opp/publisert av skoler.
  • Under prosjektarbeidet oppfordres skolene til å ta kontakt med lokale myndigheter og andre samfunnsaktører for å komme opp med løsninger som kan forbedre forholdene lokalt.
  • Skolene kan så laste opp sin/sine gode klimaideer slik at disse blir tilgjengelige for alle deltakerne: http://co2nnect.org/results/?vis=climate_ideas
  • Skolene kan også laste opp bilder som er relevante i forhold til dette prosjektartbeidet: http://co2nnect.org/results/?vis=photo_gallery
  • Skolene vil også få muligheten til å laste opp en rapport over hvordan de har jobbet med dette prosjektet i sitt nærmiljø. Disse bidragene vil bli vurdert av en komite av SUPPORT-personer, og det beste prosjektet får tilbud om å presentere prosjektet sitt på klimamøtet i København i desember (COP15).
  • Det vil så være en nettbasert evalueringsseksjon som lærere oppfordres til å gå gjennom og besvare. Når de har postet denne, vil de få et SUPPORT-diplom.
  • Andre tilgjengelige ressurser på nettstedet er anbefalte lenker på mange språk ( http://co2nnect.org/links/ ), og en spørrespalte som kommer til å besvares av Prof. Schönwiese, en tysk forsker og tidligere medlem av FNs klimapanel (http://co2nnect.org/faq/ )


co2nnect.org har språkstøtte for 17 språk, og SUPPORT-partnere promoterer nå kampanjen i sine respektive land.