Home
Department of Administration and Organization Theory

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
News

Redaksjonen av Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift til Bergen

Fra og med 1. januar i år er Kjetil Børhaug fra institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap og Ragnhild Louise Muriaas fra institutt for sammenlignende politikkk redaktører for Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. Åsta Dyrnes Nordø er redaksjonssekretær.

Norsk statsivtenskapelig tidsskrift publiserer bidrag innen politisk teori og metode, offentlig politikk og administrasjon, komparativ politikk og politisk atferd, samt internasjonal politikk. Artiklene skal reflektere bredden i den statsvitenskapelige forskningen i Norge, og tidsskriftet er derfor åpent for ulike tematiske bidrag basert på forskningsresultater, oversiktsartikler, kommentarer og debattinnlegg.

Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Norsk statsvitenskapelig forening.

 

Les her for mer informasjon om tidssriftet.