Home
Department of Administration and Organization Theory

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
News

Tilrettelagte studier scorer høyt på studentevaluering

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap tilbyr flere tilrettelagte studier for ulike grupper arbeidstagere og tillitsvalgte, der målet er å gi disse gode muligheter for faglig utvikling.

Photo:
Colourbox

Instituttet har tilbudt tilrettelagte studier i flere år, og det ble i høst innført en evalueringsordning slik at kursene kan sammenliknes over tid. Emnene ODIN (AORG 613) og Forvaltningspolitikk (AORG 607) er nå blitt evaluert av deltakerne, og resultatene viser at de er svært fornøyde med kursene.

Det er viktig at kursene skal gi faglig forståelse samtidig som de skal være anvendbare i arbeidslivet. Her scorer kurset godt, og studentene gir jevnt over tilbakemelding på at det har vært lærerikt og de har fått god faglig input som de vil kunne bruke i sin rolle som tillitsvalgte.

Studentene vurderer emnene som helhet svært godt, og utbyttet av forelesninger og samlinger høyt. Evalueringene viser at begge emnene ligger på et høyt nivå både når det gjelder de faglige og sosiale aspektene ved kursene.

 

Fornøyde studenter

Kurset i Teknologiledelse (AORG 606) har blitt evaluert helt siden oppstarten, og resultatene herfra er også gode. Det har vært gjennomført en omlegging av kurset som ser ut til å ha fungert veldig bra.

Studentene er jevnt over veldig fornøyd med studiet, og både med det faglige og sosiale utbyttet av seminarene. Flere av deltakere trekker frem at det å få dele og drøfte erfaringer i grupper som svært bra, samtidig som de har mulighet til å ta aktivt del i forelesningene.

 

Tilrettelagte studier

Følgende emner blir tilbudt ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap:

  • Forvaltningspolitikk (AOR G607)
  • Organisering, Læring og Endring (OLE) (AORG 602)
  • Organisering, demokrati og innovasjon (ODIN) (AORG 613)
  • Teknologiledelse (AORG 606)

Kursene er organisert som en blanding av seminarer med forelesninger, veiledning og gruppearbeid, og nettstøttet selvstudium.

Her kan du lese mer om tilrettelagte studier ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.