Home
Department of Physics and Technology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Main content

Fakta om IFT

Institutt for fysikk og teknologi er ett av åtte institutt under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet. Til instituttet hører for tiden 33 faste vitenskapelig tilsatte, 8 professor/førsteamanuensis II stillinger, 28 teknisk-administrative tilsatte og 28 forskere og postdoktorer. Instituttet har ca. 60 PhD-studenter (25 stipendiater), ca. 130 mastergradsstudenter og ca. 250 bachelorstudenter. Instituttet uteksaminerer hvert år omlag 12 PhD-kandidater og 55 masterstudenter. Årlig omsetning totalt er ca. 120 MNOK.