Home
Quaternary geology and Paleoclimate

Main content

Jeg bruker utdannelsen min hele tiden. Den sitter som et faglig bakteppe som fyller ut området mellom all den nye informasjonen du lærer deg igjennom jobben