Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny publikasjon

Cinema and Agamben

Cinema and Agamben - Ethics, Biopolitics and the Moving Image. Redaktører: Henrik Gustafsson og Asbjørn Grønstad.

Photo:
Bloomsbury - Montasje: Rune Arntsen

Main content

Den italienske filosofen Giorgio Agamben har hatt stor innflytelse på en rekke fagområder med begreper som blant andre biopolitikk, homo sacer, den suverene makten og det nakne livet. I den nye boken Cinema and Agamben aktualiseres sentrale aspekter ved filosofens tenkning i en filmvitenskaplig sammenheng gjennom en serie nyskapende lesninger av verk av folk som Jean-Luc Godard, Michael Haneke, Jean Rouch og David Claerbout. Boken representerer den første samlede framstillingen av Agambens innflytelse på filmmediet, og inneholder også to essays av filosofen selv som her blir gjort tilgjengelige på engelsk for første gang, "For an Ethics of the Cinema" og "Cinema and History."

Utgivelsen springer ut av forskningsprosjektet Nomadikon, som er støttet av Bergen Forskningsstiftelse.

Asbjørn Grønstad er professor i visuell kultur ved Institutt for informasjons-og medievitenskap ved UiB.

Henrik Gustafsson er postdoktor ved Institutt for kultur og litteratur, Universitetet i Tromsø. Han har tidligere vært postdoktor ved Institutt for informasjons-og medievitenskap ved UiB.


Table Of Contents

Introduction: Giorgio Agamben and the Shape of Cinema to Come, Asbjørn Grønstad & Henrik Gustafsson
For an Ethics of the Cinema, Giorgio Agamben
Cinema and History: On Jean-Luc Godard, Giorgio Agamben

Chapter 1. Silence, Gesture, Revelation: The Ethics and Aesthetics of Montage in Godard and Agamben, James S. Williams
Chapter 2. Passion, Agamben and the Gestures of Work, Libby Saxton
Chapter 3. Gesture, Time, Movement: David Claerbout meets Giorgio Agamben on the Boulevard du Temple, Janet Harbord
Chapter 4. Film-of-Life: Agamben’s Profanation of the Image, Benjamin Noys
Chapter 5. Biopolitics of Gesture: Cinema and the Neurological Body, Pasi Väliaho
Chapter 6. Propositions for a Gestural Cinema: On ‘Ciné-Trances’ and Jean Rouch’s Ritual Documentaries, João Mário Grilo
Chapter 7. Engaging Hand to Hand with the Moving Image: Serra, Viola and Grandrieux’s Radical Gestures, Silvia Casini
Chaoter 8. Counterfactual, Potential, Virtual: Toward a Philosophical Cinematics, Garrett Stewart
Chapter 9. Montage and the Dark Margin of the Archive, Trond Lundemo
Chapter 10. Remnants of Palestine, or, Archeology after Auschwitz, Henrik Gustafsson

Cinema and Agamben -  Gustafsson, Henrik & Grønstad, Asbjørn - ISBN: 9781623561253 - Bloomsbury Academic 2014